pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 5 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 2875

Mieszkańcy złożyli petycję o ułożenie asfaltu na ul. Pogodnej w Wiśle W.

Mieszkańcy sołectwa Wisła Wielka zwrócili się do burmistrza i Rady Miejskiej o uwzględnienie w uchwale budżetu na rok 2021 remontu (położenia nawierzchni asfaltowej) na ul. Pogodnej.

Ulica Pogodna wymaga remontu
Ulica Pogodna w Wiśle Wielkiej · fot. Czytelnik


- Droga jest w katastrofalnym stanie. Bieżące remonty nie dają żadnego rezultatu! Do petycji dołączamy 125 podpisów mieszkańców sołectwa i nie tylko, którzy korzystają z tej drogi - czytamy w petycji.

W odpowiedzi na pismo Barbara Sopot-Zembok poinformowała, że szerokość działki drogowej w najwęższym miejscu wynosi ok. 3,4 m, w związku z czym wykonanie projektu i przebudowy przedmiotowej drogi będzie możliwe po przejęciu na własność Gminy Pszczyna części działek prywatnych przylegających do ul. Pogodnej, tak aby droga spełniała parametry określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.), tj. 3,5 m szerokości jezdni i 2 x 0,75 m pobocza.

- Gmina Pszczyna zarządza siecią 255 km dróg gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Pszczyny, z czego tylko 157 km posiada nawierzchnię trwałą. Środki finansowe, które mogą być obecnie zabezpieczone w budżecie na budowę i przebudowę dróg, pokrywają zaledwie część rzeczywistych potrzeb modernizacji dróg gminnych. W związku z powyższym na chwilę obecną nie można wskazać konkretnego terminu budowy nawierzchni asfaltowej na ulicy Pogodnej, jednak w przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych w odpowiedniej wysokości, zostanie ponownie rozważona możliwość rozszerzenia inwestycji w infrastrukturę drogową, w tym na ulicy Pogodnej - zapewniła zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.